Deneysville

All the good about South Africans

 

BACK TO TOWNS

Contact Christo if you need a good professional website at affordable prices. You will receive the personal attention you deserve.

more info:

 

christo1964@gmail.com

 

 

 

 

To advertise on this website

CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geagte Mnr Theuns Coetzee Ek woon in Deneysville in die Vrystaat (by die wal van die Vaaldam). Deneysville is n dorpie met sowat 1200 huise waarvan sowat 25% vakansiehuise is. Dit is ook n toeriste / naweek bestemming waar veel besoekers oor naweke kom uitkamp, visvang, bootry, skie en aan regattas deelneem. U gesprek oor die radio oor Bonnyvale waarna  ek geluister het, het my genteresseerd gemaak om meer te weet van die filosofie wat julle in Bonnyvale toepas.Ek weet nou dat Bonnyvale in die Oos-Kaap is, in die Karoo (naby Molteno), alhoewel ek nie n duidelike prentjie kan kry op Google Earth nie. Meer oor Deneysville se dilemma:

         Deneysville skakel in by die Metsimaholo Munisipaliteit (Sasolburg en omgewing) en swak dienslewering en verwaarlosing is aan die orde van die dag.

         Ons het n belastingbetalers vereniging (DRAC) wat probeer om die samewerking met die munisipaliteit te verkry om beter dienslewering te bewerkstellig. Oor die jare was daar n geringe verbetering maar VR van voldoende.

         Ons dorpie gaan met rasse skrede agteruit en ons vorder nie veel met hulle nie. Dieselfde probleem soos in meeste van die munisipaliteite, dat die aanwending van die fondse totaal onbepland en onbeheerd is en dat daar nooit fondse is vir die nodige kapitaal benodigdhede en instandhouding nie. Ondernemings en beloftes word nie nagekom nie en dinge word toegelaat om tot gaos te verval.

         Ons het al oorweeg om belastinggelde te weerhou deur dit in n trustfonds te betaal, maar dis nie n oplossing nie, dit polariseer en marginaliseer meer as wat dit help. Dit bly ook steeds teen die wet.

         Wat ek van u praatjies oor die radio gehoor het is dat julle n ander filosofie het waarby almal betrek word en waar die hele gemeenskap gemobiliseer word om eienaarskap te aanvaar vir die wel en we van die dorp.

Vrae

         Om die munisipale dienste oor te neem kos geld.  Waar kry julle fondse?

         Tot watter mate het Nasionale Belastingbetalers Unie (NBU) julle kon bystaan?

         Wat is die houding van die munispaliteit aangesien julle nou hulle taak oorneem en hulle ast ware uitskakel?

         Sien julle kans om hiermee voort te gaan sonder dat fondse uit die begroting beskikbaar gemaak word?

         Sal volgens julle vooruitskatting, die munisipaliteit uiteindelik hulle normale funksies wil oorneem as n gevolg van die aksies deur julle ?

         Verwag julle dat dienslewering deur die munisipaliteit weer uiteindelik op standaard sal kom? 

Kan u my meer inligting gee oor julle filosofie en waar dit julle in die toekoms sal bring. Ek wil graag genoeg inligting h om dit voor die Drac-komitee te l vir bespreking.Die uwe Chris Henning chrishen@telkomsa.net

 

BACK TO TOWNS