Kareedouw

All the good about South Africans

 

BACK TO TOWNS

Contact Christo if you need a good professional website at affordable prices. You will receive the personal attention you deserve.

 

more info: 

christo1964@gmail.com

 

 

 

To advertise on this website

CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kareedouw se mense maak mooi (storie oor fotos is oppad ...)

 

(Klik op fotos om groter te maak)

 

 

DIE gemeenskap van Kareedouw het op 3 Julie 2012 met Theuns Coetzee, die stigter van die Droom projek vergader.

Die inwoners van Kareedouw het ook besluit om die algehele toestand van hul dorp in samewerking met die Koukamma Munisipaliteit op te gradeer. Kareedouw is relatief op standaard, maar daar is baie wat gedoen kan word om die dorp meer aantreklik vir toerisme te maak. Die projek word die Kareedouw Droom-projek genoem.

Die doel van die projek is om al die verskillende gemeenskappe te betrek en om as ’n geheel saam te werk. Die uitbreidings van Uitkyk, Kagiso, New Rest en Mountain View kort opgradering en die Kareedouw Droom wil die Munisipaliteit bystaan om die inwoners aan te moedig om sélf hul omgewing te verbeter. Deur die projek kan inwoners ook leer om groentetuine te maak en hul omgewing netjies te hou en so ’n trots vir hul omgewing aanleer.

‘n Komitee is gestig wat in ’n raadgewende hoedanigheid sal optree en hulp verleen waar nodig. Die volgende projekte is reeds geďdentifiseer waaraan onmiddellik aandag gegee gaan word:

1. Die hoofstraat, Route R62, gaan in samewerking met SANRAL opgradeer word. Bome sal langs die hoofstraat en in ander strate aangeplant word.

2. Die sakekern van Kareedouw gaan opgradeer word deur netjiese staanplekke vir die smouse op te rig met rusbanke, bome en vullisdromme.

3. Die skole in Kareedouw en omgewing gaan betrek word by projekte soos bv om inheemse bome te kweek van steggies en om ‘n terrain voor die skoolkoshuis van Paul Sauer Hoerskool in ‘n park met wandelpaaie te omskep. Kinders kan voorstelle maak oor verbeteringe wat aangebring kan word op hulle onderskeie skool terreine en die uitvoerbaarheid daarvan sal ondersoek word. Leerlinge sal self moet toesien dat sulke projekte uitgevoer en voltooi word. Die komitee sal bystand verleen waar nodig.

4. Die eerste projek wat gedurende Augustus aangepak gaan word is die verbetering van die westelike ingang van die dorp.

Die struktuur plan van die Droom projek word op 16 Julie 2012 aan die Koukamma Munisipaliteit voorgele vir goedkeuring en samewerking.
 

BACK TO TOWNS