Winterton

All the good about South Africans

 

BACK TO TOWNS

Contact Christo if you need a good professional website at affordable prices. You will receive the personal attention you deserve.

 

more info: 

christo1964@gmail.com

 

 

 

To advertise on this website

CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons dink dat ons die eerste ‘droomprojek’ in die land was. In 2003 het ek na ons kerk(NG) toe gegaan en gevra of hulle nie sal betaal vir een werker, 3x per week aangesien ons dorp Winterton verskriklik gelyk het en ons die ‘poort’ na die Sentrale Drakensberge is. Hulle het ingewillig en vir 2 vroue 2 x per week (oggende). Later het ons die 2 vroue, asook 2 mans gehad wat gras gesny het.

Sedertdien is talle beddings in die dorp gemaak, bome geplant, die dorp word skoongemaak, geverf en oor die algemeen verfraai. Ook in Khetani – ons swart dorp. Kan meer detail gee indien jy verlang. In 2003 het ek al in ons plaaslike koerant geskryf “ek het ‘n droom vir Winterton” maar ons noem onsself CAW (Church@Work)!

Groete

Annali Honiball (082 5489910)

  Droom vir Winterton          

Droom vir Winterton bou voort op Church@Work wat al in 2003 begin het van presies dit te doen; dorp te vefraai en skoon te maak waar munisipaliteit versuim angesien Winterton  die toegansroete tot die sentrale Drakensberg is. Sedert 2003 het CAW al ‘n paar honderd bome geplant, bedding gemaak, gras gesny en vullis opgeruim.   more info

 

BACK TO TOWNS