Riaan's Blog  

                                                               All the good about South Africans

 

 

Contact Riaan at riaan@sadogood.co.za.                                           Back to Riaan's Blog

 

Contact Christo if you need a good professional website at affordable prices. You will receive the personal attention you deserve.

more info:

 

christo1964@gmail.com

 

Christo van Lill, ons vennoot  met die sadogood-projek en ontwerper van www.sadogood.co.za werk tans daagliks en basies voltyds aan die Droom en sadogood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek is Riaan de Lange.  Ek en my gesin toer sedert Januarie 2012 deur die land.  Ons besoek dorpe en stede en soek die mooi in Suid-Afrika se mense.  Dit gaan dus nie soseer oor gebeurtenisse en besienswaardighede nie – ons soek mense – mense wat goed doen aan ander en aan ons land.  En daar is baie!  Besoek ons op www.sadogood.co.za vir meer detail.  Lees die Blog’s en spesifiek ook die “link” na “DROOM”. 

Ermelo: VONKELFONTEIN – op die plaas van my vriend, Hendri Wicht 

Vandag, 10 November, lees ek Jesaja 46:11: From the east I summon a bird of prey; from the far-off land, a man to fulfil my purpose. What I have said, that I will bring about; what I have planned, that will I do”. 

Dinsdag 13 November: ek sit by tafel en werk op rekenaar; Adriaan sit en leer. Uit die bloute sê hy: “Pappa, ek het jou lief”.  Ek uit veld geslaan en vra hoekom? Hy antwoord “Want ek is en ek wil dit sommer net sê”.  My dag en week is gemaak.

Woensdag 14 November: Die ding met die plaaswerkers en boere in De Doorns vang my.  Ek lees stuk van Max du Preez op sy facebook-blad (dit gaan maar oor die swak gehalte van joernalistiek en beriggewing). Ek lê ook ‘n eiertjie. “Ons” moet dit oplos en nie “hulle” nie – ons is ons almal – alle Suid-Afrikaners. Ek hoor Tony Ehrenreich van COSATU op RSG – uiterste oppertunis en ek sidder as ek dink en luister na hom – al seilend om die vrae en nooit reguit antwoorde nie – altyd aan die veralgemeen en slegmaak; hy is verdelend en breek ons nasie – ook Marius Fransman en die Minsiter van Landbou.  Ek verwag meer volwassenheid, kalmte en leiding van hulle - en dit sê ek nie omdat hulle ANC of COSATU is nie – allermins. Ek weet dat hulle geldige argumente het waarna ons nasie gerus kan luister, maar die forum, plek en tyd is verkeerd. Hul moet bymekaar bring, maar hulle verdeel. Hoekom?

Die geweld kring uit; plase en mense word bedreig – wit, bruin en swart.  Intimidasie, brandstigting …. Wanneer iemand dood?  God moet help.  Ek gesels met ‘n plaaslike boer. Ek hoor die “ons” en “hulle” – ek probeer alles in my vermoë om in so kort moontlike tyd te verduidelik: “ons moet ons eie harte ondersoek; ons moet skoonmaak; ons moet regmaak – ons almal; ons kan nie durf vinger wys nie; alles begin by ons; ons moet eerste; nie een kant is 100% reg of verkeerd nie; maak jou kant dus eerste skoon en reg. Hoe opreg is ek?  Hoe eerlik is ek? Hoe goeie bestuurder is ek in my eie parlement/regering – my huis; my begroting – mors ek? Voer ek alles perfek uit?  Pleeg ek bedrog of korrupsie – selfs op klein skaal (iets soos ‘n “bribe” dalk)?  Mors ek ook maar geld?  Betaal ek all die BTW soos die wet vereis of kul ek ook maar met die kontant?  Verneuk ek my vrou?  Ry ek ook te vinnig op paaie?  Eet ek ook meer as wat nodig is?  Deel ek?  Of is alles net myne en my kinders s’n? 

Ons almal het foute en maak foute – kom ons vat hande as vennote en werk as span. Toe ek vanoggend in bed lê en dink aan die plaaswerkers, sien ek eerlikwaar net mense – mense wat frustrasies ervaar en wat ‘n uitlaatklep soek en nou gekry het.  Daar is party wat dadelik oordeel uitspreek oor die barbare en ongeskooldes, en so skei ons groepe weer.  My hartsbegeerte is dat ons na ons mede-burgers luister en oplossings vind.

Tragies: aan beide kante (dalk is daar meer as 2 kante?) ervaar ek mense wat hulle verlekker.  Eina. “Ek het mos gesê die kastige vrede gaan nie hou nie – kyk hoe gaan hulle aan 18 jaar na 1994” of “Hulle het niks opgeoffer nie en besit steeds alles, terwyl ons kripeer – nou moet hulle maar op hierdie manier hul goed verloor.  Lekker”  (of soos Marius Fransman gesê het: “Die boere gaan kak”.  Kan ‘n mens hom aankla? Moet ‘n mens?

Voor ek gaan slaap, lees ek ‘n bladsy wat ek al lank saam my dra: “pray4sa”:

We have not honoured Your blessing of peace given to us in 1994

Father, heal our land

We humbly pray …

We pray for a change of heart in our people” – onmiddellik dink mens aan die “ander” mense – en nie aan jouself nie – aan hulle wat nie dink en maak soos jy wil nie. Dis verkeerd, want so veroordeel ons die “ander”, en ons is tog so heilig om vir “hulle” te bid. Ek dink aan die “Onse Vader”: “Vergewe ons, ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe”.  Dis reg, ja, maak self eers skoon!  Bid eers vir jou eie hart en word skoon.

We pray for a halt to the abuse of men, women and children” - tog gaan ons maar aan met ons daaglikse brode. Wat doen ons om die abuse en verwaarlosing te stop?

We ask for … wisdom and courage to stand up for what is right”. Wat doen ons regtig?

Instill in us a sense of community … and compassion”.

 “… guide our nation to peace in all communities and to a better life”.

Father, heal our land”.

Asb. God gryp in. Maak ons oë oop, sodat ons kan sien wat ONS verkeerd doen, en nie HULLE nie.

Sondag 18 November: De Doorns is steeds swaar op my hart.  Ons ry kerk toe en luister verder aan "Yielding our rights."  Adriaan het by plaashuis gebly om te leer. Ons hoor: Gee jou goed aan God; gee jou tyd aan God; gee jou reputasie vir Hom. Wow. Ek bid dat God time and lack sal wegvat by my. Die dominee preek dieselfde boodskap: Mat. 20:29-34 (die 2 blindes wat deur Jesus gesond gemaak is – hulle het gevra “dat ons oë geopen mag word). Dis so anders as om net te kan sien.  Hy leer ook uit Mat. 21:12 (reiniging van die tempel) – 22 (die verdroogde vyeboom). Hoe help ons ander? Waarvoor is ons bekend? Wat beteken Christenskap? Wat is myne en hou ek net vir myself? Ons hou nagmaal en bely Jesus se liggaam en bloed om ons opnuut te reinig.

Billy en Lizelle nooi ons weer vir koffie en koek. Ons ontmoet Pieter, die prokureur, en sy vrou, Majorie. Ons braai Maandagaand saam. Gasvry. Ek luister wat Billy sê – nie een negatiewe word of kritiek nie. Positief. Hy het insig en kyk nugter en holisties na gebeure. Hy kla nie eers oor die bokke nie … ons het meer sulke Suid-Afrikaners nodig. 

Terwyl Hanlie die week se inkopies doen, lees ek die 2 Afrikaanse koerante by Mugg & Bean. Ontstellend. Ek bid. Mag. Slinksheid. Korrupsie. Bedrog. Vermorsing. Geldgierigheid. Min versoening. Tuis knip ek die artikels uit. Hoe nou gemaak? Gedagte: onderskei tussen waardes en moraliteit, aan die een kant, en deliverables aan die ander kant. Aan eersgenoemde kan ek niks doen nie, want ons nasie is te divers; aan laasgenoemde kan ek werk en tot verantwoording roep, want dit is geskoei op planne, begroting, administrasie en uitsette – ook finansieël.  Raak deel van die span en oefen uitvloed/invloed uit van binne af. “Riaan” beteken mos “landbouer” – gaan beïnvloed mede-burgers en bou verhoudings, mense en die land – sonder vooroordeel en onvoorwaardelik. Dit gaan moeilik wees. 

Ek bid vir insig en wysheid. Ek bid vir vergifnis van my sonde – al my sonde. Is ek reg om al my regte op te gee soos die sendeling: “Gee jou besittings alles aan God; gee jou tyd aan God; gee jou reputasie vir Hom”. Ek dink ek besef wat dit behels, en is huiwerig … ek gaan nog bid. Ek bid vir wysheid.

Wysheid:  Ek, Wysheid, weet van.

Wysheid is ‘n ding wat na my roep, my soek, my volg, en my wil hê.  Hoor jy hoe sy roep op die top van die hoogtes; op die kruispunt van die paaie staan sy, en by die ingange na die dorpe en stede – en sy roep hardop. Haar stem is tot die mensekinders, gewone aardmense wat verganklik is, tot my as eenvoudige.

Ek, Wysheid, weet van skranderheid - ek is vertroud daarmee.

Ek vind my kennis in oorleg. Ek doen nie sommer nie.

Raad is myne. Beleid is myne. Sterkte is myne. Ek is die insig.

 

Al die woorde van my mond is reg.

Niks uit my mond se binneste is slinks of vals nie.

Ek sal voortreflike dinge spreek.

My lippe gaan oop vir wat reg is.

 

Leer skranderheid verstaan;

Neem my teregwysing aan;

Neem kennis aan;

Wees lief vir my – soek my.

 

Ek is lief vir jou.

My vrug – dit wat jy uit my kry – is beter as goud en silwer.

By my is eer, duursame goed, en geregtigheid.

Ek wandel in die spore van geregtigheid.

 

Ek wil dat alle vorste, konings, presidente, regters, hoofde van gemeenskappe,

en uiteindelik gesinshoofde my ook liefkry, my aankleef, my vrug geniet en my deel maak van

hul aardse bestaan.

 

Ek wil dat elkeen, ook hul volgelinge ‘n besitting erwe en hul skatkamers vol raak – net die beste !

 

Wysheid was nog altyd daar …

selfs voor die begin toe tyd begin loop het.

 

Hy wat my vind, het die lewe gevind;

Hy wat na my luister, is gelukkig en het vrede.

 

Voordat enige iets geskep was, was ek daar –

Ek was die eersteling.

Ek is geformeer van ewigheid af –

voor die aarde, voor die diere, voor die plante, voor die waters, voor die lig,

en voor die mens, is ek gebore.

 

Toe die hemele berei is, was ek daar;

Toe ‘n kring afgetrek is op die oppervlak van die wêreldvloed, was ek daar.

Toe die wolke bevestig is;

Toe die see se grens gestel is; en

Toe die fondamente van die aarde vasgelê is -

Ek was daar.

 

Ek was ook ‘n kunstenaar toe, en het lekker help skep.

Dag vir dag was ek vol verlustiginge.

Ek het gespeel in die wêreld rond.

My verlustiginge was met die mensekinders –

 

Nou nog …

 

[Uit: Spreuke 8]

 

Die mooie Vonkelfontein

 

Back to Riaan's Blog